Vi har data från Göteborg energi som vi vill testa grand på.

Loading output library...
Loading output library...

Hittar grand några outliers?